วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

"ครู"
        ความรู้สึกที่มีต่อสาขาการประถมศึกษา : อันดับแรกก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอน ชี้แนะในสิ่งที่ถูกต้องว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำ ให้คำปรึกษาแก่ศิษย์มาโดยตลอด        รุ่นพี่ก็เป็นกำลังใจให้ความช่วยเหลือ บอกชี้แนะและแนะนำสิ่งดีๆให้กับรุ่นน้องเสมอมา  ข้าพเจ้าคิดไม่ผิดเลยที่เลือกเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแห่งนี้ เพราะครู อาจารย์ รุ่นพี่ ที่นี้ให้ความรัก ความอบอุ่นที่ดีเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันเลย ขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มหาวิทยาลัยแห่งมอบให้มา.....